Kaba Yemler

Kaba YemlerHayvan beslemenin olmazsa olmazlarının başında gelir. Geviş getiren hayvanların ana besin kaynağı kaba yemdir. Ota dayalı hayvan besleme yapmayan işletmelerin para kazanmaları mümkün değildir. Yine kaba yemler hayvan sağlığı açısından bir zorunluluktur.Kaba yemsiz beslenen hayvanlar hastalanır.

HAYVAN BESLEMEDE KABA YEMİN ÖNEMİ

Hayvanların normal yaşamlarını sürdürebilmeleri ve kendilerinden beklenen verimi tam olarak verebilmeleri için ihtiyaç duydukları besin maddelerini çeşitli yemlerle almalarını sağlamak, yemlemenin ana prensibini oluşturur.

Bir hayvancılık işletmesinde ekonomik yem sağlamada ilk başvurulacak kaynak, yem bitkisi üretimi olmalıdır. Bunun bilincinde olan işletmeler yem bitkilerine gereken önemi vermekte ve tarla alanları içinde yeterli yeri ayırmaktadırlar.

Ekonomik çalışması istenen hayvancılık işletmelerinde en azından hayvanların yaşama payları için gereken yem bitkileri tarafından karşılanmalıdır. Yeteri kadar kaba yem tüketmeyen hayvanların verim seviyeleri alt düzeyde kalmaktadır.

Hayvansal üretimi etkileyen ıslah, pazarlama, araştırma, bakım ve idare, besleme vb. etmenler vardır. Ancak bunların en önemlisini yem üretimi oluşturmaktadır. Diğer koşullar nedenli iyi olursa olsun, yetersiz beslenme sonucunda hayvansal üretim kesinlikle istenen düzeye ulaştırılamaz.

Süt ve et maliyetinde, tek başına % 56-70 masrafı tutan, yem girdisinin maliyetteki oranının % 27 ye modern karlı işletmeler vardır. Bunun yanında aldığı süt parasının % 65-70 ini sadece konsantre yem için ödeyen silaj ve kaba yemlerin önemeni bilmeyen ve bu nedenle de para kazanamayan yetiştiricilerde bulunmaktadır.

Türkiye hayvancılığının en önemli sorununun kaba yem sorunudur. Kaba yemler içersinde en çok öneme sahip yemler silajlardır.


Silajın Faydaları :

-Bu yemler diğer yemlere göre lezzetli sulu ve besleyicidir.
-Çok ucuza hazırlanabilmektedir.
-Et ve süt maliyetlerindeki yem girdisinin payının % 70’lerden % 28’lere kadar düşürür.
-Silaj sindirimi kolay, besin değeri yüksek bir yemdir.
-Silaj hayvanın yediği her türlü ot, yem bitkileri ve gıda sanayi yan ürünlerinden yapılabilir.
-Tarlada silaj hasadı yapılırken zararlı otlarda hasat edileceği için tarla temizliğine yardımcı olur.
-Küf ve Zaralılar çoğalarak zararlı etki yapamazlar.
-Silaj yemi kaba yem görevini yaptığı gibi kesif yem görevini de yapar.
-Lezzetli oluşu iştah açtığı için hayvanların dengeli beslenmesine yardımcı olur.
-Depolamada diğer yemlere göre az yer kaplar.
-Silaj ile beslenen hayvanlar sağlıklı olur, tüyleri daha parlak olduğundan Pazar değeri artar.
-Yemleme sırasında meydana gelen yem kayıpları çok azdır.
-Protein ve karbonhidratlar, kuru otlara göre silajda daha çoktur.
-Yıl boyunca yedirilen silaj en az 7-8 ay önceden stoklandığı için üreticiyi enflasyon baskısından korur.Kısacası silaj; ekonomik kriz dönemlerinde çiftçinin sigortasıdır.
Hayvansal ürün maliyetlerini azaltmak için, işletme içinde yapılabilecek işler eksiksiz yapılmalı ve kaliteli kaba yemler işletmede üretilmelidir.
Hayvancılığımızın günümüzdeki kötü gidişine son vermek istiyorsak yem bitkileri tarımına, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gereken genişliği ve önemi vermeliyiz.

Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler YEM BİTKİLERİ TOHUMLARI

KURU ÇAYIR MERA – SULU ÇAYIR MER'A KARIŞIMI

5 Yıllık çoklu karışım bir yem bitkisidir. Yapay çayır mera yem bitkisi olarak devlet desteklemesi vardır. Türkiye'nin değişik iklim bölgelerine göre Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler1, Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler2, Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler3, Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler4 olarak 4 farklı karışım tohumumuz mevcuttur.

Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler mükemmel zemin örtüsüne sahip, strese (sert kışlar gibi), kuraklığa, basılmaya ve çiğnenmeye son derece dayanıklı sürekli çayır-mer'a dır.

İnek, manda, koyun, keçi, at gibi hayvanları iştahla hem yeşilini hem kuru otunu yerler. Bilhassa atların beslenmesi için Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler çok önemlidir. Atlarda gazlı şişlik neticesi sancıya yol açmaz. At'larda yüksek performans artışı sağlar. Ülke genelinde çok sayıda at hara sahipleri Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler çayır mera alanları kurmaktadır. Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler kuru otu atçılar arasında büyük ilgi görmektedir. Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda çok yüksek et ve süt artışı sağlar.

Lezzetli, kolay sindirilebilir, enerji ve protein oranı yüksek bir kaba yemdir. Otlatmadan ve biçimden sonra hızlı gelişim sağladığı için yıllık yeşil ot ve kuru ot verimi yüksektir. Baharda yağışlardan önce azotlu gübre yapılması tavsiye edilir.


 

EKİM ZAMANI: Sonbahar ve erken İlkbahar aylarında ekim yapılır.

TOHUM YATAĞI: Düz, tesviye edilmiş ve sıkıştırılmış olmalıdır.

TOHUM MIKTARI: 5 - 6 kg/da Serpme veya uygun bir mibzerle ekimi yapılır.

EKİM DERİMLİĞİ: 1.5 – 2 cm olacak şekilde ekim yapılır. Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler hem ziraat yapılabilen tarlalara hem de işleme imkanı olmayan çalılık ve ormanlık arazilerdeki doğal mer'a alanlarına sonbahar yağmurlarıyla birlikte veya ilk baharda erkenci ekilir. Mümkünse bu arazilerde tohum saçıldıktan sonra hayvan sürüleri dolaştırılarak toprağın karışması ve sıkıştırılması sağlanmalıdır.

GÜBRELEME:Ekimden önce tohum 15*15*15NPK ile dekara 25-30 kg gübreleme yapılmalıdır. Bitkinin çıkışından 15 gün sonra dekara 25-30 kg %33'lük Amonyum nitrat uygulaması yapılmalıdır. Biçim ve otlatmalardan sonra aynı şekilde 25-30 kg %33'lük Amonyum nitrat veya Çinkolu İz elementli yaprak gübresi + deniz yosunu dönüşümlü olarak uygulanır. Yoğun hayvan gübresi olan arazilerde gübre miktarı düşürülür.

Kısa girerken dekara 30 kg 15*15*15 NPK uygulanması bitkinin kök yapısının güçlenmesi açısından çok faydalıdır. Mümkünse toprak analizi yaptırılarak toprağın ihtiyaç duyduğu gübreleri önerilen miktarda kullanılması en doğru seçenektir.

 

 

ÇAYIR MERA OT ÜRETİMİ VE VERİMİ: Otlatılarak, kuru ot yapılarak, silaj yapılarak değerlendirilir. Mümkünse ekili alanı 1-2 kez biçtikten sonra otlatmaya geçilmelidir. Otlama boyu 25-30 cm'dir. Ekili alan 2 veya 3'e bölünerek otlatma yapılmalıdır. Bir alan otlatılırken önce otlatılan parçanın gübrelenmesi, mümkünse sulaması yapılır. 8 cm'den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır. Çamurda otlatma yapılmamalıdır. Aşırı otlama mera'nın ömrünü kısaltır.

SULU ARAZİLER DE: Sulanabilir arazilerde erkenci ilkbahardan itibaren biçime başlanır. Her 20-25 günde düzenli olarak biçime gelir. Kış bastırana kadar bir çok kez biçim yapılır. Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler en yüksek besleyici özelliğe 40 cm civarındayken sahiptir. Bu nedenle biçimleri 40-50 cm boydayken yapmak tercih edilmelidir. Her biçimde yonca'dan daha fazla yeşil ve kuru ot verimine sahiptir. Ot kalitesi ve besini yonca'ya göre daha yüksektir. Besi ve süt hayvanlarında yüksek verim artışı sağlar.

KURU ARAZİLER DE: Erkenci ilkbahar'da hızla büyümeye başlar. İlkbahar yağışları devam ettiği müddetçe düzenli biçim ve otlatmaya gelir. Kurak sıcak aylarda Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler büyümesini durdurur.

HAYVAN BESLEME: Çayır Mera Tohumu Kurak Araziler çok yüksek besin değerleri ihtiva eden özel bir çayır mera karışımdır. Hayvanlar severek yer. Süt ve besin hayvanlarında çok yüksek verim artaşı sağlar. Gazlı şişlik ve ishale neden olmaz. Kondisyon ve besi artışı sağlar, tüylerde parlaklık meydana gelir. Ayak ve tırnak sağlığında iyileşme, dişi hayvanların döl verimlerin'de de olumlu gelişme sağlar. Besleme masraflarında %50'ye varan tasarruf, %15-20 hayvanlarda verim artışı ortaya koyar.

Avrupa'da süt sığırlarının enerji ihtiyaçlarının %50'sini çayır ve meralardan %25'i kuru ot ve silajdan %25'ni de kesif-konsantre yemlerden karşılanmaktadır.

www.kabayemler.com

Detaylı Bilgi İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz

http://www.torunoglutohum.com

Siteye GİRİŞ İçin Tıklayınız >>